Statement QBDBD betreffende COVID-19

Donderdag 12 maart heeft de minister-president nieuwe maatregelen omtrent de aanpak van het coronavirus bekendgemaakt. QBDBD volgt het laatste nieuws en updates op de voet en volgt de richtlijnen die het RIVM en de VU ons voorschrijven. Dit betekent het volgende voor QBDBD:

– De bestuurskamer en de boekwinkel van QBDBD zullen vanaf heden gesloten zijn tot en met 31 maart 2020. Dit betekent dat wij op onze vaste telefoon niet bereikbaar zijn. Wij blijven gedurende deze periode via de e-mail bereikbaar op qbdbd.rechten@vu.nl.

– Evenementen die deze periode op de planning stonden zullen helaas niet doorgaan. Dit gaat om de volgende evenementen:
De bestuursinformatieborrel op dinsdag 17 maart.
De tentamentraining V&R bij FORT op woensdag 18 maart.
De EJC aftertentamenborrel op donderdag 26 maart.

– Vooralsnog ziet het er naar uit dat onze studiereizen in april door zullen gaan. Dit betreft de studiereis naar Rio de Janeiro van 1 tot en met 15 april en de studiereis naar Budapest van 18 tot en met 25 april. Wij bekijken de situatie van dag tot dag en zullen iedere deelnemer zo goed als wij kunnen op de hoogte houden omtrent eventuele veranderingen.

– Evenementen die later dit jaar op de planning staan, gaan vooralsnog door, tenzij de maatregelen die getroffen worden vanuit het RIVM langer zullen aanhouden.

Mocht je vragen hebben, dan zijn wij bereikbaar via qbdbd.rechten@vu.nl.

Namens het bestuur,
Sanne de Bever
Voorzitter QBDBD

———————————————————————

Statement QBDBD regarding COVID-19

On Thursday the 12th of March, the Prime Minister has announced new measures regarding the approach of the COVID-19 virus. QBDBD follows the latest news and updates closely and follows the measures that the RIVM and the VU takes. This means the following for QBDBD:

– The board room and the book store of QBDBD will remain closed from today the 31st of March. This means that we are not available on our landline. In this period, you can still contact us via e-mail on qbdbd.rechten@vu.nl.

– Events that were scheduled in this period will not take place. This applies to the following events:
De bestuursinteresseborrel on Tuesday the 17th of March.
The examtraining V&R at FORT on Wednesday the 18th of March.
The EJC aftertentamenborrel on Thursday the 26th of March.

– For now, it looks like the study trips in April will proceed as planned. This regards the study trip to Rio de Janeiro between the 1st and 15th of April and the trip to Budapest between the 18th and 25th of April. We will look at the situation day by day and will keep every participant updated in regards to eventual changes.

– Events that are planned later this year will continue for the time being, unless the situation changes and the measures taken by the RIVM will last longer.

If you have any questions, contact us via qbdbd.rechten@vu.nl.

On behalf of the board,
Sanne de Bever
Chairman 2019-2020