Raad van Advies/Raad van Toezicht

Raad van Advies/Raad van Toezicht

De Raad van Advies is een orgaan van de vereniging dat er is voor bestuursleden en commissieleden van QBDBD. Zij kunnen de Raad van Advies te allen tijden om hulp en advies vragen. De Raad van Advies is tevens de Raad van Toezicht voor de Stichting AJB.

De Raad van Advies is ingesteld om advies uit te brengen over lastige kwesties. Een advies wordt uitgebracht op verzoek van de besturen van QBDBD of uit eigen beweging van de Raad. Het advies is niet bindend en zodoende is er geen verplichting om het advies op te volgen. Indien de Raad in prangende kwesties het belangrijk vindt dat de leden zich daarover uitspreken, kan hij een algemene ledenvergadering bijeenroepen.
De Raad van Toezicht heeft als doel toezicht houden op de doelrealisatie van de Stichting AJB, zoals die door het bestuur wordt verwezenlijkt. De Raad van Toezicht heeft zodoende verdergaande bevoegdheden. De RvT is bereikbaar op een apart e-mail adres.

Leden Raad van Advies/Raad van Toezicht

De Raad van Advies/Raad van Toezicht bestaat uit vier leden die een goede staat van dienst binnen de vereniging hebben.

Op dit moment bestaat de Raad van Advies/Raad van Toezicht uit:
Rijk de Vries, voorzitter
Tahmina Faez
Valerie Denswil
Koen van Heugten

Bereikbaarheid

Maandags t/m vrijdags 13.00 – 17.00 u