Raad van Advies

Raad van Advies

De Raad van Advies is een orgaan van de vereniging dat er is voor bestuursleden van QBDBD, de stichting AJB en commissieleden van beiden organisaties. Zij kunnen de Raad van Advies te allen tijden om hulp en advies vragen.

De Raad van Advies is ingesteld om advies uit te brengen over lastige kwesties. Een advies wordt uitgebracht op verzoek van de besturen van QBDBD of de AJB of uit eigen beweging van de Raad. Het advies is niet bindend en zodoende is er geen verplichting om het advies op te volgen. Indien de Raad in prangende kwesties het belangrijk vindt dat de leden zich daarover uitspreken, kan hij een algemene ledenvergadering bijeenroepen. 

Leden raad van advies

De Raad van Advies bestaat uit vier leden die een goede staat van dienst binnen de vereniging hebben.

Op dit moment bestaat de Raad van Advies uit:
Rijk de Vries, voorzitter
Tahmina Faez
Valerie Denswil
Koen van Heugten

Bereikbaarheid

Maandags t/m vrijdags 13.00 – 17.00 u

Contact

rvaqbdbd@gmail.com