Kascontrolecommissie

Kascontrolecommissie

De Kascontrolecommissie heeft een controlerende functie en houdt toezicht op de financiën van de vereniging.
De kascommissie wordt benoemd op de ALV voor een periode van 2 jaar.

De Kascontrolecommissie bestaat op dit moment uit:
Melvin Luten en Johan Wolzogen Kühr.