De Kascommissie heeft een controlerende functie en houdt toezicht op de financiën van de vereniging. De kascommissie wordt benoemd op de ALV voor een periode van 2 jaar.

De kascommissie bestaat sop dit moment uit Maarten van der Meij en Jimmy Eskens.