De Kascommissie 2016-2017 v.l.n.r.: Jimmy Eskens en Matthijs van Schuppen.

De Kascommissie heeft een controlerende functie en houdt toezicht op de financiën van de vereniging. De kascommissie wordt benoemd op de ALV voor een periode van 2 jaar.

De kascommissie bestaat sinds oktober 2016 uit Matthijs van Schuppen en Jimmy Eskens.