De Kascontrolecommissie heeft een controlerende functie en houdt toezicht op de financiën van de vereniging. De kascommissie wordt benoemd op de ALV voor een periode van 2 jaar.

De Kascontrolecommissie bestaat op dit moment uit Mirjam Zeldenrust en Joeri Mokkink.