Het is ons een eer en waar genoegen om aan u aan te mogen kondigen het kandidaat-bestuur 2015-2016 van de AJB

Voorzitter: Robin Keyner
Vicevoorzitter: Saskia Roeters van Lennep
Secretaris: Bernadette van Wieringen
Penningmeester: Monica Smak
Bestuurslid PR/Marketing: Anne Merel Brink

Het 123e bestuur der QBDBD wenst het kandidaat-bestuur heel veel succes!