Algemene Ledenvergadering

*English below*

Op maandag 9 oktober aanstaande om 19:00 uur zal de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering plaatsvinden!

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering van maandag 2 oktober 2023 heeft het 131e bestuur haar jaar- en financieelverslag gepresenteerd en is het 132e bestuur ingeslagen. Daarnaast zijn er leden van de Raad van Advies en de Kascontrolecommisssie gewisseld. Vanwege een gebrek aan tijd is de Algemene Ledenvergadering niet toegekomen aan de begroting van het 132e bestuur. 

Wij zijn verheugd je te verwelkomen in HG-14A00. In verband met de drukke agenda starten wij graag stipt om 19:00 uur, zorg dus dat je 10-15 minuten van tevoren aanwezig bent!

Breng alsjeblieft je laptop mee naar de vergadering om de stukken van de ALV in te zien.

On Monday October 9th at 19:00, the next General Assembly will take place!

At the past General Assembly on Monday 2 October 2023, the 131st Board presented its annual and financial report and the 132nd Board was sworn in. In addition, members of the Advisory Board and the Treasury Audit Committee were changed. Due to lack of time, the General Assembly did not get to the budget of the 132nd Board.

We are delighted to welcome you to HG-14A00. Due to the busy schedule, we would like to start punctually at 19:00, so make sure you are present 10-15 minutes beforehand!

Please bring your laptop to the meeting to view the documents of the GA.

Het evenement is afgelopen.

Datum

maandag 9 okt 2023
Verlopen!

Tijd

19:00