De vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon

In het collegejaar 2022 – 2023 zal Secretaris Sophie Steenman de rol van vertrouwenspersoon vervullen binnen QBDBD voor haar leden.

Wij zijn ons er van bewust dat fysieke gezondheid niet de enige vorm van gezondheid voor een individu is. De mentale gezondheid van onze leden is net zo belangrijk. Leden kunnen, als zij dat willen, een gesprek met de vertrouwenspersoon beginnen. Alles wat met haar wordt besproken, blijft vertrouwelijk. 

Contact opnemen met de vertrouwenspersoon kan door een mail te sturen naar confidant@qbdbd.nl of door langs de bestuurskamer te komen.