Beste leden,

Hopelijk zijn jullie en jullie naasten allen nog gezond. Wij leven inmiddels driekwart jaar met beperkende maatregelen, opgelegd vanuit de overheid ter bestrijding van Covid-19. Dit heeft uiteraard een grote impact gehad op jullie levens, maar ook op ons als vereniging. Diverse evenementen, waaronder al onze studiereizen, zijn het afgelopen jaar afgelast, de boekwinkel is dichtgegaan en ook de bestuurskamer en ledenruimte zijn niet meer toegankelijk. De bestuurskamer en ledenruimte zullen tot nader orde nog gesloten blijven. Hetzelfde geldt voor de boekwinkel.  

Wij blijven ons als vereniging houden aan alle geldende maatregelen, zowel de opgelegde maatregelen vanuit de overheid als vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam. Desondanks staat de vereniging niet stil! De commissies doen hun uiterste best om coronaproof (virtuele) evenementen te organiseren. Zo heeft de feestcommissie de ‘DIESensation white’ (discobingo) georganiseerd, heeft de activiteitencommissie mr. Leonie gestrikt voor een lezing en heeft de sportcommissie ons laten ontspannen met een Yogales. De komende maanden zullen niet anders zijn. Wij zullen ons best blijven doen om zo veel mogelijk activiteiten te organiseren, afhankelijk van de situatie vinden deze online of fysiek plaats.

Mochten er wijzigingen komen in de huidige maatregelen, dan zal ik snel bij jullie terugkomen. Voor nu wens ik jullie een goede gezondheid en hoop ik jullie snel te zien bij een van onze activiteiten.

Namens het 129ste bestuur,

Maja Lukić

Voorzitter/ Extern 2020-2021

Dear members,

Hopefully all of you and your loved ones are healthy. Meanwhile, we’ve been living ¾ of a year under the restrictive measures imposed by the government to combat COVID-19. Naturally, the measures have had a great impact on your lives, but also on us as a study association. Various events – including all of our study trips – have been cancelled in the last year, the bookshop, the boardroom and the members spot have closed. The boardroom and members spot will stay closed until further notice. The same goes for the bookstore.

As an association, we continue to comply with all applicable measures, imposed by the government and by the Vrije Universiteit. Nevertheless, the association stays active! The committees do their utmost best to organize corona proof – mostly virtual – events. For example, the party committee organized the DIESensation white (disco bingo), the activities committee roped up mr. Leonie for a lecture and the sports committee let us relax with a Yoga class. The next few months will be no different. We will continue to do our best to organize as many (online) activities as possible.

If there are any changes to the current measures, I will get back to you. For now, I wish you good health and hope to see you soon at one of our (online) activities.

On behalf of the 129th board,

Maja Lukić

Chairman/External Relations 2020-2021