V.l.n.r. Natasja Buiter, Anna Kostiouk, Adri Smidt, Berna Eser 

De Carrièrecommissie is een commissie die in het leven is geroepen om rechtenstudenten in contact te brengen met het bedrijfsleven. Deze commissie richt zich op de organisatie van activiteiten met daarbij een focus op de toekomstige carrière en de daarvoor benodigde juridische vaardigheden. Zowel zelfstandig als in samenwerking met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit, beoogt deze commissie middels workshops, interactieve lezingen, kantoor- en instantiebezoeken en overige activiteiten het gat tussen het studentenleven en het bedrijfsleven zo goed mogelijk op te vullen.

De Carrièrecommissie 2016-2017:
Adri Smidt (voorzitter)
Natasja Buiter (penningmeester)
Anna Kostiouk (secretaris) 
Berna Eser