Het Comité van aanbeveling bestaat uit personen die QBDBD, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit en de stad Amsterdam een warm hart toedragen:

– Prof. dr. L.M. Bouter, rector magnificus Vrije Universiteit
– Mr. Geert Mak, schrijver
– In memoriam Mr. Eberhard van der laan †
– Mr. Atzo Nicolai, lid van de Tweede Kamer
– Mr. Laetitia Griffith, oud wethouder van Amsterdam en oud kamerlid