Comité van aanbeveling

Comité van aanbeveling

Het Comité van aanbeveling bestaat uit personen die QBDBD, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit en de stad Amsterdam een warm hart toedragen.

Leden Comité van aanbeveling

• Prof. dr. L.M. Bouter, rector magnificus Vrije Universiteit
• Mr. Geert Mak, schrijver
• In memoriam Mr. Eberhard van der laan †
• Mr. Atzo Nicolai, lid van de Tweede Kamer
• Mr. Laetitia Griffith, oud wethouder van Amsterdam en oud kamerlid

Bereikbaarheid

Maandags t/m vrijdags 13.00 – 17.00 u

Contact

rva@qbdbd.nl