Essaywedstrijd ‘Openbaar bestuur en economische ontwikkeling’

Door |februari 20th, 2015|

De Studiegroep Openbaar Bestuur daagt studenten uit om een verfrissend en eigentijds essay te schrijven over het thema openbaar bestuur en economische ontwikkeling. Kun je het openbaar bestuur vanuit een economische invalshoek onder de loep nemen? Doe dan mee en geef in je essay antwoord op de volgende vraag:
“Hoe kan het openbaar bestuur de economische
ontwikkeling van Nederland versterken?”

De Studiegroep Openbaar Bestuur schrijft de essaywedstrijd uit om beter inzicht te krijgen in het functioneren van het openbaar bestuur. Maatschappelijke en vooral economische opgaven
staan centraal. Hoe moet het openbaar bestuur daar krachtig op inspelen? Met welke inrichting en werking, welke aanpakken en cultuur, wordt bestuurlijk vermogen versterkt?
Je kunt in je essay bijvoorbeeld ingaan op de volgende vraagstukken:
• Hoe het openbaar bestuur het vestigingsklimaat voor (grote) ondernemingen kan verbeteren.
• Hoe digitalisering binnen het openbaar bestuur kan leiden tot meer flexibiliteit en hogere productiviteit.
• Hoe horizontale verbanden, partnerships en netwerken de (economische) ontwikkeling van stad en regio kunnen versterken.
• Hoe bestuurlijke indelingen kunnen bijdragen aan innovatiekracht.

De Studiegroep Openbaar Bestuur is door het kabinet ingesteld om een rapport op te stellen over het functioneren van het openbaar bestuur. Door een essay te schrijven kunnen jullie de Studiegroep hiermee helpen.

Essaywedstrijd‘ Openbaar bestuur en economische ontwikkeling’ Studiegroep Openbaar Bestuur
Doe mee en win 750 euro!

Voor wie?
Graag nodigen wij alle studenten uit om deel te nemen aan deze wedstrijd ongeacht de studierichting.
Prijs
Het beste essay wordt beloond met een bedrag van € 750,-. De winnaar van de essaywedstrijd mag ook een dag meelopen met de secretaris-generaal van het ministerie van BZK. Verder zijn er nog een 2e prijs van €500 en een 3e prijs van € 250,- beschikbaar.
Criteria
Het essay moet voldoen aan de volgende criteria:
• Het essay moet in de Nederlandse taal zijn geschreven
• […]