Carrière- en mastercommissie

Carrière- en mastercommissie

De Carrière- en mastercommissie is een commissie die in het leven is geroepen om rechtenstudenten klaar te stomen voor het bedrijfsleven.

Deze commissie richt zich op de organisatie van activiteiten met daarbij een focus op de toekomstige carrière en de daarvoor benodigde juridische vaardigheden. Tevens wordt er voor gezorgd dat de activiteiten voor masterstudenten aantrekkelijk zijn.
Zowel zelfstandig als in samenwerking met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit, beoogt deze commissie middels workshops, interactieve lezingen en overige activiteiten het gat tussen het studentenleven en het bedrijfsleven zo goed mogelijk op te vullen.

De Carrière- en mastercommissie 2020-2021
Daniël Pieters (voorzitter)
Ireen van Steenkiste (secretaris)
Kevin de Vries (penningmeester)
Diana Ghasemian Safai