Het Career Office organiseert de komende maanden twee activiteiten waarvoor we je van harte willen uitnodigen:

– Moet jij binnenkort kiezen welke master je gaat doen en kun je wel wat tips gebruiken? Kom dan op dinsdag 4 maart naar het werkcollege over het maken van studie- en loopbaankeuzes! Het college duurt van 15.30 tot 17.00 uur. Het werkcollege is gericht op derdejaars bachelorstudenten Rechtsgeleerdheid. Omdat masterkeuze ook veel te maken heeft met de voorbereiding op de arbeidsmarkt is het college ook interessant voor masterstudenten van alle richtingen. (Meer informatie)

– Op dinsdag 8 april is er een juridische beroepenmiddag (13.00 tot 18.00 uur, Initium). Juristen die werkzaam zijn in diverse juridische beroepen vertellen die middag over hun baan en de werkzaamheden die zij verrichten op een ‘gemiddelde’ werkdag. Ook vertellen ze hoe ze in die baan terecht zijn gekomen. Reserveer deze datum vast in je agenda! (Meer informatie volgt)

 

Naast deze activiteiten blijf je altijd welkom voor een coachingsgesprek over keuzes die je in of na je studie moet gaan maken (minorkeuze, masterkeuze, loopbaanvragen, etc). Ook kun je je sollicitatiebrief of CV aan ons voorleggen en eventuele tips krijgen voor verbetering. Aan beide opties zijn geen kosten verbonden. Stuur een mail aan Careeroffice.rechten@vu.nl of kijk op VUnet: https://vunet.login.vu.nl/services/pages/practicalinformation.aspx?cid=tcm%3a164-362160-16.