Het 125e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging QBDBD

Het bestuur van QBDBD bestaat uit zes enthousiaste studenten, die de vereniging en haar commissies aansturen. Elk bestuurslid heeft zijn eigen taken en commissies om te begeleiden.

 

Bestuursleden

Wouter Kroeze
Wouter KroezeVoorzitter
De voorzitter is belast met de algehele leiding van de vereniging. Hij begeleidt en ondersteunt de rest van het bestuur en zit de algemene ledenvergadering voor.
Myrthe Busch
Myrthe BuschSecretaris
De secretaris is het centrale aanspreekpunt van de vereniging. Zij onderhoudt het ledenbestand en zij begeleidt het gros van de commissies.
Merral van Steen
Merral van SteenPenningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor alle financiële zaken omtrent de vereniging en draagt zorg voor de naleving van de gesloten contracten.
Laura Kuipers
Laura KuipersBestuurslid Media
Het bestuurslid Media is verantwoordelijk voor alle social media, de website en de foto’s van de activiteiten. Hiernaast is zij ook de hoofdredacteur van de Incretus; het verenigingsblad van QBDBD.
Lindsey Weerkamp
Lindsey WeerkampBestuurslid Ledenservice
Het bestuurslid Ledenservice is tevens de voorzitter van de Stichting QBDBD Ledenservice. Zij is daarmee verantwoordelijk voor de QBDBD boekwinkel en de dictaten en daarmee ook een herkenbaar aanspreekpunt voor de leden.
Valerie Denswil
Valerie DenswilBestuurslid Extern/AJB
Het bestuurslid Extern/AJB is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met externe partners en daarnaast is zij ook voorzitter van de Stichting AJB. De AJB zijn de Amsterdamse Juridische Bedrijvendagen, deze zullen dit jaar in mei plaatsvinden. .