Dinsdag 25 februari zal om 19.00 uur de volgende algemene ledenvergadering plaatsvinden in lokaal HG-02A06. Tijdens deze ALV zal de bestuurswissel van de Stichting Amsterdamse Juridische Bedrijvendag plaatsvinden. Daarnaast zal ook de herbegroting worden gepresenteerd. Bij dezen zijn alle leden uitgenodigd voor deze ALV.