Activiteitencommissie

Activiteitencommissie QBDBD

De Activiteitencommissie heeft als taak om gedurende het collegejaar juridisch interessante activiteiten en lezingen te organiseren. Deze commissie tracht de juridische horizon van de deelnemende studenten zoveel mogelijk te verbreden. 

De activiteiten verschillen dan ook in interesse- en vakgebied van elkaar. Hierbij kan gedacht worden aan een bezoek aan het Internationaal Gerechtshof te Den Haag, waarbij het belang en de werking van een internationale vredesinstantie de gehele dag uitgelicht wordt. Haaks tegenover dit bezoek, staat een interactieve dag in het forensisch lab van Amsterdam of een bezoek aan de Militaire Rechtbank in Arnhem. Tevens worden er door deze commissie ook activiteiten georganiseerd waarbij de juridische onderwerpen in een modern jasje worden gepresenteerd, zoals bijvoorbeeld bij een bezoek aan RTL Late Night. Daarnaast organiseert de Activiteitencommissie ook verschillende rechten gerelateerde lezingen. De activiteitencommissie staat bekend om haar diversiteit, innovatie en continuïteit.

De Activiteitencommissie 2020-2021
Hannah Paas (voorzitter)
Julia Goeman (secretaris)
Eva Dekker (penningmeester)
Isabel Brinkhuis 
Jasmijn Bekker