Activiteitencommissie

Activiteitencommissie QBDBD

De Activiteitencommissie heeft als taak om gedurende het collegejaar juridisch interessante activiteiten te organiseren. Daarnaast is deze commissie verantwoordelijk voor het organiseren van een korte reis binnen Europa. Deze commissie tracht de juridische horizon van de deelnemende studenten zoveel mogelijk te verbreden. 

De activiteiten verschillen dan ook in interesse- en vakgebied van elkaar. Hierbij kan gedacht worden aan een bezoek aan het Internationaal Gerechtshof te Den Haag, waarbij het belang en de werking van een internationale vredesinstantie de gehele dag uitgelicht wordt. Haaks tegenover dit bezoek, staat een interactieve dag in het forensisch lab van Amsterdam of een bezoek aan de Militaire Rechtbank in Arnhem. Tevens worden er door deze commissie ook activiteiten georganiseerd waarbij de juridische onderwerpen in een modern jasje worden gepresenteerd, zoals bijvoorbeeld bij een bezoek aan RTL Late Night. Wat betreft de reis, krijgen de leden van QBDBD gedurende 5 à 6 dagen de kans om een stad binnen Europa te bezoeken om zo meer te weten te komen over het rechtssysteem. Het doel van deze reis is om studenten gedurende de studietijd, een breder perspectief te bieden met betrekking tot de internationale juridische mogelijkheden.

De Activiteitencommissie 2021-2022
Laiba Mohammad (voorzitter)
Louise van der Horst (secretaris)
Joshua Clappers (penningmeester)
Quinty Zwart
Elodie Wellner                                                                                                                        Ola Danielewska