Kopie van Activiteitencommissie

Activiteitencommissie QBDBD

De Activiteitencommissie heeft als taak om gedurende het collegejaar juridisch interessante activiteiten en een korte reis te organiseren. Deze commissie tracht de juridische horizon van de deelnemende studenten zoveel mogelijk te verbreden.

De activiteiten verschillen dan ook in interesse- en vakgebied van elkaar. Hierbij kan gedacht worden aan een bezoek aan het Internationaal Gerechtshof te Den Haag, waarbij het belang en de werking van een internationale vredesinstantie de gehele dag uitgelicht wordt. Haaks tegenover dit bezoek, staat een interactieve dag in het forensisch lab van Amsterdam of een bezoek aan de Militaire Rechtbank in Arnhem.

Tevens worden er door deze commissie ook activiteiten georganiseerd waarbij de juridische onderwerpen in een modern jasje worden gepresenteerd, zoals bijvoorbeeld bij een bezoek aan RTL Late Night. Traditiegetrouw organiseert de activiteitencommissie naast de dagactiviteiten ook een korte reis. Locaties die de afgelopen jaren zijn aangedaan zijn bijvoorbeeld Budapest, Lissabon en Wenen. De activiteitencommissie staat bekend om zijn diversiteit, innovatie en continuïteit. 

De Activiteitencommissie 2018-2019
Anouk Hoff (voorzitter)
Nadine Koster (secretaris)
Jamie Wildevuur (penningmeester)
Lara Ondracek 
Lucas Quilodran