Statement COVID-19 

Met de aankondiging van de nieuwe (gedeeltelijke) lockdown gaan we een periode tegemoet waarvan wij allen hoopten er niet naar terug te hoeven keren. Feit is echter dat de besmettingen hoger oplopen dan ooit tevoren en daar passende maatregelen voor getroffen moeten worden. Deze maatregelen hebben vanzelfsprekend ook effect op de activiteiten die QBDBD voor jou organiseert. Middels dit bericht willen wij jou op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen binnen deze activiteiten voor de Lustrum Week.

Ten aanzien van de activiteiten die doorgang vinden zonder wijziging :

  1. Opening Lustrum Week
  2. Lezing door Natacha Harlequin
  3. Jeu de Boules

De maatregelen hebben geen effect op deze activiteit. Wees wel extra voorzichtig; blijf thuis bij elke (milde) klacht en wees je bewust van eventuele risico’s. Draag een mondkapje op de aangewezen plekken. Bij het Jeu de Boulen geldt er een zitplicht voor de borrelaars. Voor al deze activiteiten kun je je nog steeds aanmelden via de website!

Ten aanzien van de activiteiten die doorgang vinden met wijziging:

  1. QBD-Friends Evening: deze activiteit is verplaatst naar 15 november! Alle leden die oorspronkelijk een kaartje hadden, zijn gemaild met de vraag of ze het kaartje willen houden. Op zondag 18:00 zal de activiteit opnieuw opengaan en kun je alsnog een ticket bemachtigen. NIEUW: tijdens deze activiteit zal de bestemming van de Legal Experience Reis bekend worden gemaakt!
  2. Movie and Pizza Night: we zijn op zoek naar een nieuwe locatie voor deze activiteit en hopen dat deze alsnog doorgang kan vinden. We houden jullie op de hoogte.

Ten aanzien van de activiteiten die geen doorgang vinden:

  1. Dies Natalis: Openingsfeest: kan helaas geen doorgang vinden. We zijn op zoek naar een nieuwe datum.
  2. Karaoke: kan helaas geen doorgang vinden. We zijn op zoek naar een nieuwe datum.

Wij hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd. Bij onduidelijkheden kun je een email sturen naar qbdbd.rechten@vu.nl